Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

Özsüt olarak,

 • Kuruluşumuz ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) kapsamında; üretimini yaptığı ürünlere yönelik, gıda güvenliğine dair tüm ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmektedir.
 • Sürekli gelişen son teknolojileri takip ederek; kurulmuş GGY ve KYS ‘nin sürekliliği sağlamaktadır. 
 • Sürekli iyileştirmeleri sağlamak için sistem adına etkin hedefler belirlemekte ve bu hedefleri sürekli gözden geçirmekte ve yenilemektedir.
 • Üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda gıda güvenliği, kalite ve helal konusunda gerekli tüm şartları tanımlamakta; tanımlanmış şartları uygulamakta, kontrol etmekte ve sistemin her aşamasında önlem almaktadır. 
 • Olası tüm önemli gıda tehlikelerini; kontrol önlemleri ile ortadan kaldırmak veya kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bunun için gerekli olan bütün kaynaklar, iç ve dış iletişim yöntemleri belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 
 • Tüm çalışanlarımız yetkinlik kriterleri belirlenmiştir ve bu kapsamda bütün çalışanlarımız eğitimlerle desteklenmekte ve buna göre yetkinlik sağlamaktadır. 
 • ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemimiz gerekli durumlarda anında müdahale edilerek güncellenmekte ve sürekli geliştirilmektedir.

Çevre İlkemiz;

Firmamızda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli olarak kabul etmekteyiz.

Benimsemiş olduğumuz politika çerçevesinde;

 • Çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmak,
 • Üretimimizde ve tüm çalışmalarımız esnasında doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, katı, sıvı ve gaz tüm atıkları kontrol altına almak,
 • Faaliyetimiz esnasında oluşabilecek tüm atıkların kontrolünü sağlamak, kaynağında azaltmak ve uygun şekilde öncelikle geri kazanımını veya bertarafını sağlamak,
 • Çevre ile ilgili olası acil durumlar için risk belirlemesi yapmak ve bu riskleri azaltmak, kontrol altına almak,
 • İhtiyaç duyduğumuz enerji ve malzeme gereksinimini verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve gereksinimlerimizi en aza indirmek,
 • Tüm çalışanlara çevre konusunda eğitimler vererek en üst birimden alt birimlere kadar tüm çalışanlarımızda çevre sorumluluk bilincinin arttırılmasını sağlamayı ve sadece iş hayatlarında değil tüm hayatları boyunca sürdürülebilirlik kavramını yaşamalarını hedeflemeyi, taahhüt etmektedir.

Kuruluşumuz, sahip olduğu Gıda Güvenliği, Kalite Yönetim sistemi, Çevre Yönetim Sisteminin ve Helal Gıda etkinliğinin sürekli geliştirilmesini taahhüt eder. Sürekli gelişime yönelik bu taahhüdünün bir parçası olarak, bu politikanın amaçları ile uyumlu olarak hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir sistem oluşturmuştur.

 

Özsüt’ün mutfağına yalnızca en taze malzemeler girer. Yemeye doyamayacağınız pastalarımızın sırlarından biri bu, biri de değişmeyen ustalığımız.